26 maja, 2024

Sondy

Jaki przedmiot lubisz najbardziej?

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Użytkowników : 2
Artykułów : 105
Zakładki : 27
Odsłon : 266373

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Historia szkoły

Czasy II wojny światowej

W czasie drugiej wojny światowej dzieci uczyły się w domu p. Dryi Pawła. Ówcześni uczniowie wspominają swoich nauczycieli: panie – Gorzkowską i Pietraszek, oraz pana Kaflowskiego. Ten ostatni za działalność w partyzantce został zesłany do Rosji.
W 1942 roku policja niemiecka przeniosła rękami junaków drewnianą plebanię z Przedborza. Budynek stanął na działce pana Dryi Wojciecha, ówczesnego sołtysa Bukowca.

Początki regularnego szkolnictwa.

Po przejściu linii frontu w lipcu 1944 r. w opuszczonym budynku policji niemieckiej utworzono szkołę podstawową. Pierwsi uczniowie przybyli do niej 1 września 1944 roku. Jej pierwszym kierownikiem został pan Wróblewski Jan. W roku szkolnym 1949/1950 uczyło się w klasach łączonych (I i II), (III i IV), (V i VI) – 106 uczniów1. Pracowało 3 nauczycieli, w tym jeden niewykwalifikowany.
Dziesięć lat później, w roku szkolnym 1961/1962 w Bukowcu nie zmieniła się liczba nauczycieli. W siedmioklasowej szkole podstawowej, w czterech oddziałach, w klasach łączonych uczyło się 85 dzieci. Trudne warunki lokalowe (trzy izby lekcyjne) spowodowały starania ówczesnego kierownika szkoły – Józefa Antosa (ur. 15.01.1932, zm. 11.05.1992) i mieszkańców wsi o budowę nowego budynku szkoły. Dziewięcioizbowa szkoła powstała w czynie społecznym dzięki wielkiemu zaangażowaniu i oddaniu wspomnianego wcześniej pana Józefa Antosa, oraz bezinteresownej pracy mieszkańców Bukowca, Zagranicza i Zarzecza.
W tym pierwszym okresie szkolnictwa, swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczniami nauczyciele: Sagan Irena, Rybka Helena, Piróg Maria, Wilczewska Maria, Pasierb Genowefa, Szyszkowska, oraz duchowni: ks. Śmietana Jan, ks. Rzepka, ks. Jachowicz Marian.

Otwarcie nowej szkoły

26 czerwca 1965 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. W czasie wakacji trwały wielkie przygotowania na przyjęcie uczniów. W jasnych, słonecznych klasach dzieci zasiadły od 1 września 1965 roku. Ze względu na dobre warunki lokalowe, rok później, 1 września 1966 roku, do Bukowca została przeniesiona z Domatkowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Uczyli w niej m. in: Bronisław Płoch, Henryk Kołacz, Eugeniusz Pikus, Józef Antos, Stanisław Antos. Działała do czerwca 1979 r. (ostatni wpis w księdze protokołów).
Z dokumentacji szkoły wynika również, że najprawdopodobniej w 1969 roku, pod opieką pana Tetlaka Franciszka rozpoczęła swoją działalność drużyna ZHP.
Wśród nauczycieli najdłużej pracujących w tym okresie znaleźli się: Józef Antos, Andrzej Antos, Koczara Stanisław, Lasota Jolanta, Antos Janina, Bąk Maria, Roman Wójcik, Trętowicz Zofia, Trętowicz Piotr, Jadach Janina, ks. Paweł Madura, ks. Stanisław Saładyga.

Nowy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

Budynek szkoły ciągle modernizowano – 1995 (centralne ogrzewanie z kotłownią gazową). Do 1998 roku wykonano ubikacje wewnątrz budynku, pozyskano 3 komputery od prywatnych sponsorów na utworzenie pracowni komputerowej. W ostatnich latach wymieniono w całym budynku stolarkę okienną, doposażono i zmodernizowano pracownię komputerową, oraz zrobiono nowy dach. (....) Wśród nauczycieli pracujących dłuższy czas byli: Maria Antos, Klaudia Serafin, Krystyna Styga, Małgorzata Kożuchowska, Monika Rauch, Andrzej Woźnik, Jacek Kret, Anita Harchut, Bogdan Blat, Agnieszka Gul, Małgorzata Serafin - Kochanowicz, Teresa Wołosz.  Obecnie pracują: Urszula Kluza, ks. Stanisław Marczewski, Siwiec Jadwiga, Barbara Antosz, Urban Lucyna, Małgorzata Sitko, Danuta Smyrska, Bożena Mazurek, Bożena Salach, Bogusława Plis, Rafał Przywara.
9 grudnia 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej, Szkole Podstawowej w Bukowcu nadano imię: „Polskich Noblistów”. Główne uroczystości w szkole odbyły się 10 czerwca 2006 r. Obecnie szkoła to nie tylko budynek. Jest to przede wszystkim instytucja kulturalna wsi, odnosząca liczne sukcesy pedagogiczne.


Kadra kierownicza w dziejach szkoły

  • 1944 – 1958 Wróblewski Jan
  • 1958 – Wolak Marian
  • 1959 – 1991 Antos Józef
  • 1991 – 2001 mgr Lasota Jolanta
  • 2001 – 2011 mgr Antos Maria
  • 2011 - 2012 mgr Kluza Urszula

 

1) Prezydium Pow. Rady Narodowej w Kolbuszowej 1950 –1975, sygn. 1778

 

Źródło: Księgi protokołów SP w Bukowcu


Autorka powyższego tekstu – Urszula Kluza, składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zebrania historycznych informacji. W szczególności słowa wdzięczności kieruje do:
p. Marii Antos, p. Stefanii Ród, p. Marii Pas, p. Kazimierza Kreta i p. Zielińskiego Józefa.