Sprzątanie Świata 2016

Drukuj

zdjecieTegoroczna akcja „Sprzątanie Świata 2016” przebiegała pod hasłem „Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Jej przełożeniem jest poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzenia przedmiotów, a także uświadomienie ich codziennego wpływu na środowisko. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowcu wraz z opiekunami przystąpili do akcji 16 września 2016 r. Sprzątaniem zostały objęte pobocza drogi wojewódzkiej nr 987 wraz z przystankiem, plac zabaw, tereny wokół Budynku Wielofunkcyjnego, Kaplicy, Pomnika Przyrody – dębu „Bednorz”. Dzięki zaangażowaniu uczniów zebrano aż 6 worków odpadów. Po zakończeniu „sprzątania” można stwierdzić, że ilość odpadów z roku na rok maleje, a najwięcej ich jest na terenach przy drodze wojewódzkiej, gdzie znaczna część śmieci zostaje wyrzucona z przejeżdżających samochodów. Zauważa się znaczny wzrost świadomości proekologicznej mieszkańców. Czyste środowisko w Bukowcu, to nie przypadek, ponieważ akcję sprzątania przeprowadzają uczniowie i mieszkańcy nie tylko w ten jeden dzień. Członkowie OSP w Bukowcu corocznie na wiosnę sprzątają cały teren wsi przed okresem wegetacyjnym roślin. Natomiast dzieci ze szkoły podejmują dodatkowo sprzątanie w kwietniu z okazji „Dnia Ziemi”.