Konkurs na imię dla dębu rozstrzygnięty

Drukuj

zdjecieInformujemy, że w dniu 9 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na imię dla dębu – pomnik przyrody znajdujący się w Bukowcu, przy drodze powiatowej relacji Bukowiec – Trześń.

Do oceny prac konkursowych została powołana przez Burmistrza Kolbuszowej komisja w składzie:

-        przewodniczący – Krzych Halina – pracownik Filii MiPBP w Kolbuszowej,

-        z-ca przewodniczącego – Kluza Krzysztof – wiceprzewodniczący RM w Kolbuszowej,

-        sekretarz – Kłodowska Anna – mieszkanka Bukowca, przedstawiciel młodzieży.

Pozostali członkowie:

-        Filipowicz Irena – mieszkanka Bukowca,

-        Kołacz Grażyna – sołtys wsi Bukowiec,

-        ks. Stanisław Marczewski – proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Domatkowie,

-        Olszowy Józef – przedstawiciel OSP w Bukowcu,

-        Smyrska Danuta – nauczyciel przyrody w SP w Bukowcu,

-        Urban Lucyna – nauczyciel historii w SP w Bukowcu.

Spośród 35 zgłoszeń po przeanalizowaniu uzasadnień wybrano cztery propozycje imion (Bednorz, Bednarz, Mieszko, Dębosław), z których w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano imię „Bednorz”. Imię to zaproponował pan Marek Gil, który tym samym został laureatem konkursu. Ponadto komisja postanowiła nagrodzić dodatkowo dwie osoby z uwspółcześnioną formą imienia, tj. „Bednarz”. Są to: pan Piotr Blicharz i pani Danuta Budzińska.

Protokół z ukonstytuowania się komisji konkursowej

Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej