26 maja, 2024

Sondy

Jaki przedmiot lubisz najbardziej?

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Użytkowników : 2
Artykułów : 105
Zakładki : 27
Odsłon : 266392

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

RODO

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją zadań statutowych szkoły

 

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu reprezentowana przez Dyrektora

 

Dana kontaktowe Administrator

Z Dyrektorem Szkoły Podstwowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu można się skontaktować pod numerem telefonu 172271811, na adres e-mail szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na adres e-mail Administratora lub w siedzibie Administratora.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. nr tel. 17 2270 280.

 

Cele przetwarzania iodstawa prawna

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

 

Odbiorcy danych

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

 

Prawa podmiotów danych

Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.